Neonskyltar | Läs mer om Neonskyltar

Neonskyltar

Neon skyltar – nytt och spektakulärt på 1920-talet

1923 tändes den första neonskylten i USA. Det hade redan tidigare förekommit upplysta skyltar där glödlampor användes, men neon var något helt nytt. Gasen fick väl sitt namn redan när den upptäcktes, men när skyltarna började utvecklas kändes det väldigt passande. Neon kommer nämligen från grekiskans neos, som betyder ny. Neonskyltar var verkligen något nytt, modernt och iögonfallande. Neonskylten vittnade om den nya tiden och gav reklamen möjligheter som tidigare inte funnits.

Neon i Sverige

När kom det till Sverige? Vi låg inte så långt efter USA i det här fallet. Redan 1924 kom den första neonskylten här, en inomhusreklam för Dagens Nyheter. Andra följde efter och med Stockholmsutställningen 1930 fick den här typen av neonskyltar sitt definitiva genombrott i landet.

Retro på 2020-talet

Efter att neon fått ett dåligt rykte har andra alternativ länge varit de som föredragits. I viss mån är det något som vänt. Vi som gör neonlampor från grunden ser att intresset ökar. Inte för att neonskyltar är något nytt och modernt – tvärtom! Det som gör att neon uppskattas nu är retrokänslan det speciella röda ljuset kommer med.

Vänd dig till oss för äkta retrokänsla

Vill du ha hjälp att skapa något som ger dig just den retrokänsla du letar efter kan du vända dig till oss. Eftersom vi har egen produktion kan vi hjälpa dig att skapa en produkt från grunden – eller att återskapa något du har ett minne av och skulle vilja ha på nytt.

Hur dåligt är neon för miljön?

Anledningen till att neon valts bort är att rören setts som dåliga för miljön. Det är på grund av att vissa typer av neonrör innehåller kvicksilver. Om ett rör går sönder så att kvicksilvret kommer ut kan det ställa till problem, men så länge det finns kvar inne i skylten är det ingen fara. Andra rör innehåller inget kvicksilver alls, och innebär därför ingen risk för att kvicksilver ska läcka ut.

Återbruk

Med dagens retrotrend där neon åter har blivit populärt finns det ett stort marknadsvärde för begagnade neonrör, vilket gör att färre kasseras och fler används till återbruk, vilket har stora fördelar för miljön.

Hantering av kasserade neonskyltar

Det finns en fungerande och kontrollerad process för att ta hand om gamla neonrör så att ingen miljöpåverkan ska ske. Mot en miljöavgift kan du lämna in din gamla neonlampa antingen till oss, som har ett tillverkar- och leverantöransvar även för kasserade produkter, eller till en återvinningscentral.

Vad är neon?

Neon är en ädelgas som upptäcktes 1898. Det är en gas som är relativt sällsynt i atmosfären eftersom bara ungefär 1/65 000 av luftens innehåll utgörs av neongas. För att framställa gasen som kan användas till exempelvis en neonlampa används "fraktionerad destillation" av flytande luft.

Användning av neon

Förutom att använda neon till den sorts gasrör som kallas för neonrör och görs för reklamskyltar, kan gasen användas för en del andra saker. Det går att göra en annan typ av rör som kallas för våglängdsmätande rör och används för att indikera höga elektriska spänningar. Neon har också använts i TV-rör, även om det idag skapar föråldrade apparater. Neon är också en viktig del när gas-laserutrustning ska tillverkas. På senare år har flytande neon successivt börjat ersätta flytande helium för nedkylning, eftersom neon i flytande form är fyrtio gånger mer effektivt för att kyla ner något.

Hur kan det bli olika färger?

Neongasen ger rött sken. Det kan handla om lite olika nyanser, från klarrött till orange. När vi ska göra neonskyltar med andra färger eller med flera olika färger blandas neon helt enkelt med andra gaser. Argon ger till exempel ett blått sken.